Menu

חיפוש

כניסת מורשיםמאמרים

תנאי שימוש בלוח מודעות

פרסום מודעות בלוח זה הוא ללא תשלום ומותר לחברי עמותת תושבי רמת אביב ע.ר. ועסקים בשכונת רמת אביב וסביבתה אשר תרמו או תורמים לעמותת תושבי רמת אביב ע.ר..

הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמן או לתקופת פרסום כלשהי. מבלי לגרוע באמור לעיל, מובהר כי מודעות מוסרות אוטומטית כעבור שנה ממועד הפרסום. על המפרסמים להסיר מודעות לא רלוונטיות או לחדש מודעות שתוקפן פג או חדלו להתפרסם, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

האחריות לתכנים המפורסמים בלוח זה ו/או לעסקות הקשורות להם במישרין או בעקיפין וכן לכל נזק אם וככל שייגרם עקב פרסום מודעה או תוכנה, הינה, באופן בלעדי, של המפרסמים.

אין בפרסום או באי פרסום מודעה באמצעות האתר בכדי לפגוע בזכות כלשהי של הנהלת האתר ו/או עמותת תושבי רמת אביב ומי מטעמם.

זקוקים לתרומתכם

wallet openכל פעילותנו היא בהתנדבות אך קיום פעילות קהילתית ופעולות לטובת הקהילה כרוכות בהוצאות.

מעונינים לתרום

רוצים לקבל עדכונים?

newsאפשר להיכנס לרשימות הדיוור שלנו. (הרשמה לרשימת דיוור איננה הצטרפות לחברות בעמותה).

לרשימות הדיוור

להיות חברים בעמותה?

community help tinyאם איכות החיים בשכונה חשובה לכם - הצטרפו אלנו. כוחה של העמותה להשפיע תלויה במספר חבריה.

להצטרפות

רוצים לכתוב לנו?

compose email48התקשורת איתכם חשובה לנו, העמותה, וכן גם לועדי השכונות. שתפו אותנו במה שבראש שלכם.

כתבו לנו

חזרה לראש הדף