Menu

חיפוש

כניסת מורשיםתכני אתר ישיבת תומכי תמימים

לישיבת חב"ד בשכונה הנמצא בבית מילמן (ישיבת תומכי תמימים) יש אתר אינטרנט משלהם - http://tmimim.org. כמובן זה אנחנו "התמימים". להלן סרט המבוא לפעילותם בשכונה.

ציטוטים נבחרים בתוך הסרט ועוד מטעמים מתוך האתר של חב"ד. צריך לצפות ולקרוא כדי להאמין.

למה חב"ד כל כך רוצים להתקרב לילדים שלנו? -

"לדאבוננו, לעת עתה, רבים מהבתים לא יכולים לתת להם גיבוי יהודי לפי צרכיהם ואנחנו צריכים להתמודדם עם זה כמו אבא ואמא של התלמידים".

ציטוט המתיחס לשליחות של הבנות הלומדות במדרשה ברח' חיים לבנון? -

"כל אחת ואחת מבנות המדרשה שמסתובבת כאן ומהוות דוגמא אישית. עצם השליחות שיש לכל אחת מאיתנו, גם מבלי לדבר, אלא פשוט בנוכחות שלנו".

באתר מעניין במיוחד לראות את רשימת מוסדות החינוך שלהם בשכונה בקישור זה. כדאי לציין שמוסדות אלה הוקמו במבני ציבור של השכונה. יש גם רשימת מוסדות דת כלליים בשכונה בקישור זה.

יש באתר גם סרט נוסף על חוזרים בתשובה. ניתן לראות היטב את מרכזיות משימה זו של הישיבה וכיצד הם צדים נפשות בכל העולם.

ועוד פנינה המשקפת את היחס של אנשי הישיבה למדינה ומוסדותיה. הציטוט נלקח ממדור "הבוגרים שלנו" של אתר הישיבה:

"ת. התמים היה בעצם ש. מהשב"כ הוא שינן ללא הרף תכתיבים נגד חזרה בתשובה ומטרתו הייתה לעצור את גל החזרה בתשובה האדיר של ישיבת רמת אביב, אך ללא הוהאיל . אט אט מצא עצמו ש. חוזר בעצמו בתשובה הוא ניסה אפילו לקחת כדורים שהוכנו במיוחד במרתפי השב"כ, אך מעט אור דוחה הרבה מן החושך, כיום ש. ד. ומושקה. מאזינם כל יום שישי לשיעור דבר מלכות בשידור חי של הרב יוסי ומכריזים כמובן יחי המלך"

זקוקים לתרומתכם

wallet openכל פעילותנו היא בהתנדבות אך קיום פעילות קהילתית ופעולות לטובת הקהילה כרוכות בהוצאות.

מעונינים לתרום

רוצים לקבל עדכונים?

newsאפשר להיכנס לרשימות הדיוור שלנו. (הרשמה לרשימת דיוור איננה הצטרפות לחברות בעמותה).

לרשימות הדיוור

להיות חברים בעמותה?

community help tinyאם איכות החיים בשכונה חשובה לכם - הצטרפו אלנו. כוחה של העמותה להשפיע תלויה במספר חבריה.

להצטרפות

רוצים לכתוב לנו?

compose email48התקשורת איתכם חשובה לנו, העמותה, וכן גם לועדי השכונות. שתפו אותנו במה שבראש שלכם.

כתבו לנו

חזרה לראש הדף