Menu

חיפוש

כניסת מורשיםרישום חברים חדשים לעמותה

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* שדה חובה.
פרטי חבר חדש
שם פרטי *
שם משפחה *
תעודת זהות * נא למלא 9 ספרות בדיוק כולל אפס/אפסים מקדימים
טלפון בבית
טלפון נייד
כתובת (רחוב ומספר) *
דואר אלקטרוני * נא לדייק ברישום כתובת המייל. במקרה של מייל שגוי ההרשמה לא תושלם
אישור תנאי בקשת החברות

אני מבקש/ת להיות חבר/ה בעמותה "תושבי רמת אביב". אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות הועד והאסיפה הכללית של העמותה. (קישור לתקנון העמותה).

אני מאשר/ת שקראתי את תקנות העמותה, מזדהה עם מטרותיה וכמו כן מאשר/ת את נכונות הפרטים המוזנים למעלה

אישור * יש לאשר את תנאי הקבלה ונכונות הפרטים ע"י סימון המשבצת "אני מאשר/ת"
אני מאשר/ת
Proforms
Reload

זקוקים לתרומתכם

wallet openכל פעילותנו היא בהתנדבות אך קיום פעילות קהילתית ופעולות לטובת הקהילה כרוכות בהוצאות.

מעונינים לתרום

רוצים לקבל עדכונים?

newsאפשר להיכנס לרשימות הדיוור שלנו. (הרשמה לרשימת דיוור איננה הצטרפות לחברות בעמותה).

לרשימות הדיוור

להיות חברים בעמותה?

community help tinyאם איכות החיים בשכונה חשובה לכם - הצטרפו אלנו. כוחה של העמותה להשפיע תלויה במספר חבריה.

להצטרפות

רוצים לכתוב לנו?

compose email48התקשורת איתכם חשובה לנו, העמותה, וכן גם לועדי השכונות. שתפו אותנו במה שבראש שלכם.

כתבו לנו

חזרה לראש הדף