Menu

חיפוש

כניסת מורשיםעדכון לגבי השינויים בתחבורה הציבורית

במהלך החודשיים האחרונים מאז שנודע לפעילי הוועדים השונים ברמת אביב וברובע צפון מערב על מהות השינויים המוצעים ביחס לתחבורה הציבורית בכל רמת אביב וברובע, מתקיימות פגישות שונות בנושא עם נושאי תפקידים שונים בעירייה ואף במשרד התחבורה.

למרות כל ההסברים אשר הוכנו על ידי הן חברי הוועד השונים ואנשי מקצוע באשר להשלכות הבעייתיות של השינויים המוצעים, לצערנו מצטיירת תמונה לפיה כי לא יבוצעו תיקונים משמעותיים בשינויים המוצעים וכי משרד התחבורה ונתיבי איילון כגוף המייעץ והמבצע נחושים להעביר את השינויים כמו שהם.

השינויים אמורים להיכנס לתוקף בתחילת יולי אולם איננו יודעים מתי תתחיל פעילות ההסברה ביחס לשינויים המוצעים. ברגע שנקבל עידכון נפעל מייד לעידכון התושבים.
 

זקוקים לתרומתכם

wallet openכל פעילותנו היא בהתנדבות אך קיום פעילות קהילתית ופעולות לטובת הקהילה כרוכות בהוצאות.

מעונינים לתרום

רוצים לקבל עדכונים?

newsאפשר להיכנס לרשימות הדיוור שלנו. (הרשמה לרשימת דיוור איננה הצטרפות לחברות בעמותה).

לרשימות הדיוור

להיות חברים בעמותה?

community help tinyאם איכות החיים בשכונה חשובה לכם - הצטרפו אלנו. כוחה של העמותה להשפיע תלויה במספר חבריה.

להצטרפות

רוצים לכתוב לנו?

compose email48התקשורת איתכם חשובה לנו, העמותה, וכן גם לועדי השכונות. שתפו אותנו במה שבראש שלכם.

כתבו לנו

חזרה לראש הדף