Menu

חיפוש

כניסת מורשיםהודעה על קיום אספה כללית של העמותה

conferenceהאסיפה הכללית של העמותה תערך במרכז הקהילתי (המתנ"ס), שברח' חיים לבנון 37, ב- 20 ליוני 2013 בשעה 20:30.

לקיום הישיבה יש הצורך בקוורום של 10% מסך כלל חברי העמותה. במידה ולא יהיה קוורום, האסיפה תתכנס שבוע לאחר מכן על פי הוראות תקנון העמותה הנוכחיות.

סדר היום הינו:

  • שינוי התקנון כך שבמידה ולא יהיה קוורום לקיום האסיפה, על פי הוראת התקנון, הרי שהאסיפה תוכל להתכנס שוב חצי שעה לאחר שעת מועד קיום האסיפה המקורית בכל קוורום שהוא.
  • אישור דו"חות כספיים לשנת 2012.
  • שונות.

זקוקים לתרומתכם

wallet openכל פעילותנו היא בהתנדבות אך קיום פעילות קהילתית ופעולות לטובת הקהילה כרוכות בהוצאות.

מעונינים לתרום

רוצים לקבל עדכונים?

newsאפשר להיכנס לרשימות הדיוור שלנו. (הרשמה לרשימת דיוור איננה הצטרפות לחברות בעמותה).

לרשימות הדיוור

להיות חברים בעמותה?

community help tinyאם איכות החיים בשכונה חשובה לכם - הצטרפו אלנו. כוחה של העמותה להשפיע תלויה במספר חבריה.

להצטרפות

רוצים לכתוב לנו?

compose email48התקשורת איתכם חשובה לנו, העמותה, וכן גם לועדי השכונות. שתפו אותנו במה שבראש שלכם.

כתבו לנו

חזרה לראש הדף